diaforos

Just another WordPress site

Ρε Cipro-Καμμένοι δεν πρόλαβα να διαβάσω τι ορίζει ο νόμος για υπόθαλψη ή συγκάλυψη …

Ραγιαδάκια μου μη ξεχάσετε τη δόση του ΕΝΦΙΑ και του ΦΠΑ …
Οι Cipro-Καμμένοι με Παυλόπουλο και Κωνσταντοπούλου πρέπει να εισπράξουν τα μισθά τους …

και αν δεν πληρώσετε ο μόνος τρόπος που απομένει είναι να βγάζουν χαριστικές ρυθμίσεις ξεπλύματος …
Υ.Γ.
Αν τύχει και αντι-μνημονιακός blogger γνωρίζει κάποιον από τους έγκριτους νομικούς της Πατριωτικής αντιπολίτευσης ας τον ρωτήσει αν διαπράττεται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και αν αυτό μπορεί να συσχετιστεί με το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας …
Γιώργος Σαρρής
ΑΔΤ Ν-067257

………………………………………………………………………………
03 Απριλίου 2012

Ποινικές κυρώσεις για φοροδιαφυγή, μη απόδοση Φ.Π.Α, εικονικά τιμολόγια κλπ
Επειδή τους τελευταίους μήνες, είναι διαρκώς στην επικαιρότητα οι συλλήψεις φυσικών προσώπων για φορολογικές παραβάσεις και χρέη προς το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ κλπ), σε μια ύστατη προσπάθεια να συντηρηθεί το αδηφάγο και υδροκέφαλο “ελληνικό Κράτος”, ας δούμε ποιες ποινές προβλέπονται για τα φορολογικά αδικήματα :
1. Όποιος αποκρύπτει καθαρά εισοδήματα, από οιαδήποτε πηγή, μη υποβάλλωντας ή υποβάλλωντας ανακριβή δήλωση ή αποκρύπτει αυτά, με εικονικές δαπάνες, τιμωρείται
α) με φυλάκιση από 1 έως 5 χρόνια, αν ο φόρος που έχει αποκρύψει υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ και
β) με κάθειρξη από 5 έως 20 έτη, αν ο αναλογών φόρος υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ.Οι έννοιες “καθαρό εισόδημα” και “αναλογών φόρος” κρίνονται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για συντελεστές, φοροαπαλλαγές κ.ο.κ.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για ποσά κάτω των 15.000 ευρώ, δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα, ενώ να τονιστεί ότι τα ποσά αυτά αφορούν εκάστη διαχειριστική περίοδο και όχι συνολικά (π.χ αν κάποιος φοροδιαφεύγει κατά 8.000 ευρώ το χρόνο επί 4 χρόνια, δεν μπορεί να έχει ποινικές κυρώσεις).
2. Όποιος δεν αποδίδει στο Δημόσιο Φ.Π.Α ή άλλους φόρους, τέλη και δικαιώματα, που βάση της Νομοθεσίας εισπράττονται από τον υπόχρεο και αποδίδονται στο Κράτος, τιμωρείται
α) με φυλάκιση από 10 μέρες έως 5 χρόνια, αν το ποσόν που δεν αποδόθηκε, ανέρχεται σε ετήσια βάση, έως τα 3.000 ευρώ
β) με φυλάκιση από 1 χρόνο έως 5 χρόνια, αν το ποσόν ανέρχεται από 3.000 έως 75.000 ευρώ και
γ) με κάθειρξη από 5 έως 20 χρόνια, αν το ποσόν που οφείλεται, υπερβαίνει τις 75.000 ευρώ (σε ετήσια πάντα βάση).
Αν κανείς οφείλει ποσά από διαφορετικές αιτίες, τα ποσά αυτά δεν αθροίζονται, αλλά υπολογίζονται χωριστά, για να κριθεί το μέγεθος της ποινικής ευθύνης.
3. Όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για συναλλαγή ανύπαρκτη, ενόλω ή ενμέρει, τιμωρείται
α) με φυλάκιση από 1 έως 5 χρόνια, αν η συνολική αξία των εικονικών στοιχείων, υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ και
β) με κάθειρξη από 5 έως 20 έτη, αν η αξία υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η έκδοση εικονικών τιμολογίων κλπ, τιμωρείται, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι φοροδιαφυγή, με ποινή φυλάκισης από 3 μήνες έως 5 χρόνια,
ενώ
αν η αξία των πλαστών, εικονικών κλπ φορολογικών στοιχείων, υπερβαίνει τα 235.000 ευρώ,
επιβάλλεται ως παρεπόμενη ποινή και το κλείσιμο της επιχείρησης !!
4. Με ποινή φυλάκισης από 4 μήνες έως 5 χρόνια, τιμωρείται επίσης ο υπόχρεος, που δεν εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία, κατά τη διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (μη έκδοση απόδειξης κλπ.)
Όταν ο υπαίτιος είναι φυσικό πρόσωπο (ατομική επιχείρηση) είναι εύκολο να εντοπιστεί και να διωχθεί, όταν όμως είναι νομικό πρόσωπο (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ κλπ), τότε είναι ένα ζήτημα, το ποιος υπέχει ποινική ευθύνη, ποιος δηλαδή ασκεί τη διαχείριση :
ο Νόμος θέτει κάποιους κανόνες επ’ αυτού, ωστόσο πρόκειται για πραγματικό ζήτημα, που κρίνεται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση.
Να σημειωθούν τέλος και τα εξής :
-υπάρχει περίπτωση να θεωρηθούν ως συνεργοί των ως άνω εγκλημάτων, οι υπεύθυνοι λογιστηρίου κάθε επιχείρησης !!
-οι ποινικές κυρώσεις είναι, εξυπακούεται, αυτοτελείς και ανεξάρτητες από τις διοικητικές κυρώσεις, που μπορούν να επιβληθούν (πρόστιμα, προσαυξήσεις κλπ)
-η ποινική δίωξη μπορεί να ανασταλεί, εφόσον ασκηθεί προσφυγή στα διοικητικά Δικαστήρια (και μέχρι έκδοσης τελεσίδικης απόφασης) ή αν γίνει ρύθμιση της οφειλής και με την προϋπόθεση ότι οι δόσεις εξυπηρετούνται κανονικά !